Faser i en lägenhetsrenovering i stockholm

lägenhetsrenovering stocholmEn vanlig renovering kan delas in i två huvudsakliga faser, utformningsfasen, och uppbyggnadsfasen. Underlåtenhet att tilldela tillräckligt med tid för utformningsfasen kan resultera i att mer tid läggs under uppbyggnadsfasen, och det kan bli dyrare och mer besvärlig. För att få bästa resultat från din renovering, bör du planera utformningsfasen till en mycket detaljerad nivå innan du börjar med uppbyggnadsfasen. Men det kan fortfarande behöva ändras saker när de upptäckts under uppbyggnadsfasen.  lägenhetsrenovering stockholm
Denna tidslinje utgår från att du hyr entreprenörer som gör mycket av eller hela arbetet. Om du gör de flesta eller alla arbeten själv, kan du ha en kontinuerligt skiftande, mellan utformningsfasen och konstruktionsfasen. I så fall blir situationen mycket mer komplicerad, och i de flesta fall så kommer vissa delar av projektet fortfarande att vara fullt utformade innan byggandet kan börja på dessa ställen, särskilt när de innebär att du måste anlita hantverkare att hjälpa till med vissa tekniska aspekter av projektet .

Andrum

I de flesta fall bör du planera en tid eller fördröjning mellan slutet av konstruktionsfasen och början av uppbyggnadsfasen. Detta kan vara så lite som några veckor, eller så länge som sex månader. Återigen kommer detta bero på många faktorer, inklusive relationen till din entreprenör, din finansieringssituation, storleken på din renovering, hur väl schemat har planerats i förväg, tillståndsgivning och därmed sammanhängande frågor

ITIL benämner Service Delivery Manage

ITIL är idag ett enmansföretag startat av Eric . Född 1963 och karriären har inte varit spikrak utan började inom Flottan 1985 med ubåtstjänst som specialområde. Har tjänstgjort inom olika befattningar där bland annat lärare, medarbetare i dåvarande Marinledningen samt del av besättning för Provturerna av Ubåten Västergötland ingått. Genomförde 1995 Militärhögskolans Allmänna Kurs med omdömet ”Mycket lämplig för högre militär utbildning”. Eric tjänstgjorde som Fartygschef på Ubåten Södermanland under åren 1996-1998. Efter den befattningen väntade landtjänst ”för gott” vilket var slutet på sjölivet i Flottan varför blickarna styrdes mot andra utmaningar.

1998 rekryterades Eric till Telia som Chef för Interna IT-Supporten. Denna grupp bestod av 5 grupper om totalt ca 200 personer. Under denna period så var det en stark utveckling mot användarstöd och affärsnytta inom avdelningen och mycket av förbättringsaktiviteterna skapades med hjälp av processarbete och verktygsstöd. Ett starkt drivande skäl var att minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten skulle öka.ITIL_Qualification_scheme

Denna kombination har varit fundamental hos Eric sedan dess och är också en naturlig del i ITIL och de konsultuppdrag som genomförts. För att minska kostnaden så ökades kompetensen och verktygsstödet i 1st line. Utfallet av detta blev en betydligt snabbare hantering av inkomna incidenter samtidigt som kostnaderna sänktes.

2001 så rekryterades Eric som Produktionsledare för den interna arbetsplatsen inom Telia. Uppgiften var att koordinera leveransen av de olika ingående delarna för att säkerställa en så hög kvalitet som möjligt. Tjänsten påminde mycket om det som ITIL benämner Service Delivery Manager med uppgiften att kravställa och följa upp de olika delarna samt säkerställa att processerna var optimerade och gränssnitten mellan de olika enheterna klarlagda. Under denna period så uppgraderades Telia interna arbetsplats från W95 till W2000 vilket högst påtagligt ställde extra höga krav på en samordnad leverans och samverkan med projektet som i detalj ansvarade för planeringen och genomförandet av uppgraderingen.

2002 var det så dags att byta sida och denna gången var det från leverantörssidan till beställarsidan. Då Telia hade kommit ganska långt med kravställningar och överenskommelser fanns en enhet som var intern beställarfunktion mot övriga levererande enheter. Eric kom att ingå här och deltog i kravställning och avtalsarbete för att säkerställa verksamhetens behov av IT-tjänster. Samtliga krav definierades, förhandlades och prissattes för att sedan dokumenteras i ett koncernövergripande ”Service Level Agreement” som månadsvis följdes upp och vid behov togs korrigerande åtgärder fram.

Telia slogs ihop med Sonera och arbetet med att säkra ett fungerande gränssnitt såväl tekniskt som inom respektive process startade. Förslag till gemensamma system och lösningar togs fram och genomfördes. Såväl praktiskt projektarbete som styrning av projektgrupper i egenskap av ordförande i styrgrupp var erfarenheten av denna period.

2005 fick Eric sitt första internationella uppdrag. Omantel i Sultanatet av Oman skulle införa ITIL-processer inom sin IT-enhet och starta en Service Desk som startpunkt. Uppdraget påbörjades i Februari 2005 och avslutades i April 2006. Incident, Problem och Change Management infördes på det sättet att personalen utbildades och processerna beskrevs, infördes och följdes upp löpande i syfte att kunna hitta eventuella behov av förbättringar. SLA och OLA för de beskrivna tjänsterna togs fram och inarbetades i organisationen. Tidigt ställdes kravet på ett förbättrat verktygsstöd vilket tyvärr aldrig kom till beslut. Då ITIL tydligt pekar på de tre benen ”People, Process, Technology” så föll delar av det förväntade utfallet då benet ”Technology” inte beslutades och infördes. Förbättringar av det existerande verktyget gjordes men tyvärr var detta ej tillräckligt. Samtliga mätningar av processernas effektivitet visade dock på en klar förbättring på samtliga fronter.

Vid hemkomsten i Sverige så återgick Eric till arbetet inom TeliaSonera och fick ett utökat ansvar för processer inom Arbetsplatsdelen. En stor del av tiden innebar medverkan i e2e-Management utveckling. Med en CMDB som grund skapades en logisk modell av en kundupplevd tjänst samt verktyg och regler för att övervaka denna tjänst ur ett användarperspektiv var ett av målen som uppfylldes.

Under denna period stadfästes uppfattningen om att IT måste utvecklas i riktningen att leverera tjänster som verksamheten förstår för att verkligen kunna bevisa sitt värde. Det var också under denna period det blev mer och mer klart att trots att Eric innehade en lång erfarenhet av processer och ITIL så fanns ingen dokumenterad kunskap i form av en certifiering. Eric genomgick utbildning i ITIL med tillhörande certifiering och har idag en Service Manager certifiering vilket är den högsta tillgängliga certifieringen inom ITIL.

Sommaren 2007 föddes så idén om att återigen hitta nya utmaningar och resultatet av detta blev företaget ITIL. Företagets affärsidé är att erbjuda praktisk erfarenhet av ITIL och dess införande i kombination med en unik förmåga att definiera tjänster utifrån ett kundperspektiv. Definition av e2e-Management i samverkan med verktygsstöd för övervakning av dessa tjänster garanterar en öppen och konstruktiv dialog mellan verksamheten och IT.

Stämma gitarren

stämma gitarrStämma gitarren

Att stämma gitarren, det är att få alla strängar att ge ifrån sig rätt ton. Om du inte vet vad det är måste du genast lära dig om toner. Du kan passa på att läsa på om skalor och tonarter också, för det är nyttigt när det gäller att stämma gitarrer :)

Nå, man stämmer alltså gitarren för att du ska få rätt toner när du slår an strängarna. Dels är det viktigt att strängarna stämmer inbördes, så inte dina ackord och licks låter falska, och dels är det viktigt att din gitarr stämmer med andra instrument du spela ihop med. Om din gitarr är lite lägre stämd med än din kompis bas kommer det låta falskt och väldigt illa.

En normal stämning för gitarr är (ljusast först) E,B,G,D,A,E. Det kan man som bekant komma ihåg genom ramsan En Blodig Groda Dansar Aldrig Ensam, och den ramsan glömmer nog ingen. För att få den stämningen behöver man först av allt få en sträng att stämma, så kan man sedan stämma resten efter den. Alternativt kan man låta någon annan spela alla toner och stämma enligt dom, eller använda en stämapparat. Vi måste alltså ha en referenston, en ton vi vet är rätt, och det får vi bäst genom en stämgaffel eller något slags datorprogram. Har du ingen stämgaffel eller någon dator (heh) kan du lyfta av en telefon och stämma efter kopplingstonen som är ungefär ett A.

Varför vi alltid stämmer våra gitarrer efter A vet jag egentligen inte, men jag chansar på att det är så mycket enklare än att stämma E först, alt att telefoner inte spela E. Hur som helst stämmer vi A-strängen först. Lyssna på din referenston och vrid på den stämskruv som A-strängen sitter på tills dom låter lika. Bäst är att vrida ner så strängen låter lägre än tonen, för att sedan ”stämma upp”. Det brukar annars vara svårt att träffa rätt.

När A-strängen väl stämmer kan vi lätt stämma D genom att hålla ner A-strängen på femte bandet, och använda den tonen som referens. Sen gör du likadant med resten av strängarna; använd föregående sträng som referens. Så här:

D: femte band på A
G: femte band på D
B: fjärde band på G
E: femte band på B

Sen kan du antingen stämma låga E likadant som höga, eller så kan du hålla ner femte band på E-strängen och vrida tills den låter likadan som öppen A-sträng.

Du kommer få göra det här några varv i början, eftersom strängarna sträcker sig och då stämmer ur, men när dom väl vant dig vid din stämning bör dom hålla sig betydligt längre. Och kom ihåg, vrid ner, och stäm upp. mer om att stämma gitarr http://www.stämmagitarr.se/

Hans Hallberg Göteborgs Perukmakeri

perukHans Hallberg och Göteborgs Perukmakeri

Debatten fortsätter om vilket som är bäst, människohår peruker eller syntetiska peruker . I slutändan , de flesta människor har möjlighet att komma till samma allmänna konsensus : för en naturlig look , inget slår mänskligt hår. Pris då är syntetiska peruker bäst . Här är några fler fördelar och nackdelar med människohår peruker och syntetiska peruker .

livslängd – Mänskliga peruker håller längre än syntetiska , vid rätt vård.
Styling – Du kan använda varm styling verktyg , som locktänger och torkar blåsa, på människohår peruker, men inte på syntetiska!
Värme – Likaså om du har en mänskligt peruk, då behöver du inte oroa dig för att stå nära en värmekälla, öppna ugnar och grillar och eldstäder.
färgning- Du kan stil och färga äkta hår peruk men du väljer . Naturligtvis är det inte rekommenderat att du färgar din peruk flera gånger , eftersom detta skulle kunna skada den.
   Naturliga färger – Därför att du kan hela tiden ändra stilen på ett mänskligt hårstrå peruk , gör det till ett mycket bättre alternativ för alla som planerar att bära peruk varje dag – det är mycket mer naturligt att ha en annan stil varje gång på ett tag.
- Mänskliga peruker känner sig mycket mer naturligt när du kör fingrarna genom dem – trots allt , de är gjorda av naturliga hår !
Andningsförmåga – Att bära en syntetisk peruk kan göra din hårbotten svettas på grund av bristen på andningsförmåga . Människohår peruker andas mycket bättre.
 Hålla sin stil – En fördel med ett syntetiskt hår peruk är att det kommer att hålla sin stil , efter att ha tvättat . Du måste styla din egen människohår peruk efter att den har rengjorts .
   

 Pris – En annan stor fördel med syntetiska peruker över människohår peruker , som tidigare nämnts , är det låga priset.
Det finns , naturligtvis , billiga människohår peruker . Men det är viktigt att notera att de flesta av dessa peruker är troligen gjorda av hår som har behandlats. De bästa människohår peruker, liksom de flesta produkter , är de dyraste.

Varför måste många av människohår peruker genomgår sådan behandling ? Tja , de flesta av håret används för att göra peruker kommer från asiatiska länder som Kina . Därför är de flesta av håret donerat är svart och rak. Naturligtvis vill inte alla en peruk gjord av rakt , svart hår . Vissa människor vill ha blonda peruker eller vågigt hår peruker . För att få dessa ser ut , måste håret behandlas – det måste blekas och kemiskt behandlat . Denna behandling skadar håret.

 

Förstå husritningar

husritningarHusritningar används av byggare och entreprenörer som en karta för att instruera dem hur man bygger, eller bygger ett hem. Många husägare är inte bekanta med konstruktion och ritningar som ibland kan orsaka kommunikationsproblem som är kostsamma.

För att försäkra att du får det hem du vill att du ska bekanta dig med grunderna i förståelse av husritningar så att ditt hem  kommer bli vad du förväntat dig.

Varje uppsättning ritningar innehåller flera sidor som inkluderar försättsbladet med en återgivning av det slutliga utseendet på hemmet, grundplaner och information om fundament och ramar, väggar och tak höjder som inkluderar element såsom den öppna spisen, skåp, och material, tvärsnitt som gör att du kan se strukturella konstruktionsdetaljer, planritningar innefattar storleken på rummen, fönster-och dörrplacering, rörmokeri, elektriska detaljer och andra funktioner, och andra detaljsidor som inkluderar saker som tak.

Vänta inte, gå ner i vikt nu

gå ner i viktGå ner i vikt kan verka som en ouppnåelig önskedröm. Vi brukar börja med massor av motivation och är redo att börja. Med tiden tenderar vi att glömma våra mål. Det finns saker du kan göra för att undvika denna situation. Om du vill lära dig hur du kan bli en av de människor som går ner vikt och behåller den, läs vidare för tips och idéer.

Det är viktigt att räkna ut dina mål från början för att hjälpa dig gå ner i vikt. Vill du bli av med dem sista 10 kilona, eller planerar du en dramatisk förändring av din livsstil ?  Varför är en vikt minskning viktigt för dig. Vill du gå ner en storlek? Vill du uppnå ett mål som du har i ditt huvud? Eller kanske du bara vill förbättra din hälsa och energi?

Är ett litetlån så illa?

litet lånÄven om det är sant att bankerna har förtjänat  all kritik de fått under de senaste åren, förbleknar detta inte i jämförelse med den mängd hård kritik som företagen som handhåller smålån.

Många människor tycker att dessa låneföretag inte är annat än botten på stegen, att dra nytta av de mest desperata låntagarna. Detta är något av en missriktad uppfattning dock.

Det råder ingen tvekan om att dessa låneföretag har fått ett dåligt rykte, men det har knappast varit helt motiverat. De har ofta höga räntor, och de gör ingen hemlighet av det heller. skillnaden mellan räntan för ett sådant  litetlån och de som tas ut av bankerna för kontokrediter då är det bankerna som tar den största andelen av ränta från konsumenterna.

Skapa canvastavlor

canvastavlorSkapa  canvastavlor

Dekorera ditt hem med personlig konst är ett chict alternativ till att hänga upp inramade bilder. ett foto av ditt barn på stranden kommer att se ut som det kommer från ett galleri när den visas på en tredimensionell duk.

Göra enkla canvasdukar för visning i ditt hem är roligt och behöver inte vara så dyrt. Allt du behöver är tillgång till en digitalkamera, ett par bilder, en dator och företag som skriver ut bilderna till dig.

Den svåraste delen av att skapa enkla canvastavlor att välja fotografiet. Du behöver inte känna stress över att hitta den perfekta bilden. Eftersom även den enklaste bilden får en professionell utstrålning när den fångas på duk, välj bara en som du gillar.

Eftersom canvas utskrifter inte är så dyra som de brukade vara, kan du göra ett par och sedan rotera dem när stämningen slår dig.

Vad kan en översättningsbyrå göra för ditt företag?

översättningsbyråSå du behöver en översättningsbyrå, förmodligen för att du vill ha något översatt till ett annat språk. Det är bra, men varför ska ditt företag använda denna tjänst och vad är fördelarna med att använda ett företag som detta?

Svaren på dessa frågor kan verka enkelt, men faktiskt språktjänster kan gynna din verksamhet mycket mer än man först insett, och faktiskt språkets roll blir allt viktigare i olika branscher .

stratcore.se